Recenze epizody „Lolani“ ze seriálu Star Trek Continues

pá 31. října 2014      autor: Eodeon      přečteno: 3009x      délka: 10 min      komentáře: 6

plakát k epizoděV závěru článku o předchozí epizodě fan seriálu jsem vyjádřil naději, že mdlý pilot „Poutník věčnosti“ (Pilgrim of Eternity) slibuje nehledě na své značné nedostatky zlepšení v příštích epizodách. A opravdu, druhá epizoda jménem „Lolani“ (Lolani) potvrzuje předpovídaný stoupající trend. Divákům nabízí mnohem víc než její rozpačitý předchůdce, ale přesto je zjevné, že se tvůrci ze svých chyb nepoučili. V menší míře se dopustili stejných omylů podruhé, ale sluší se uznat, že zároveň s tím dodali epizodě novou, pro Star Trek esenciální kvalitu, kterou „Poutník věčnosti“ zoufale postrádal. Odpovědi na otázky, jakou kvalitu mám na mysli, v čem vězí neduhy epizody a čím naopak vyniká, následují v článku publikovaném při příležitosti překladu českých titulků k epizodě.

Ještě předtím je ovšem nutné připomenout několik základních faktů týkajících se web seriálu obecně. Star Trek Continues se snaží navázat na Původní seriál z šedesátých let natáčením vlastních nových epizod podle původních námětů a jejich distribucí přes internet (YouTube a Vimeo). S tím souvisí úmysl tvůrců reprodukovat poetiku klasického Star Treku do nejmenších detailů, jak to jen okolnosti fanouškovské produkce a vymoženosti současné techniky dovolují, včetně například i formátu obrazu a provedení speciálních efektů. Zatímco o mnoho let dříve založený a podobně profilovaný seriál Star Trek: Phase II usiluje o co nejvyšší technickou kvalitu dosažitelnou nejmodernějšími postupy a nejvyspělejší dostupnou filmařskou technikou, Star Trek Continues se ve srovnání s ním pokouší duplikovat například i nízkou úroveň triků, jakou umožňovaly okolnosti v polovině šedesátých let. Jinak a zjednodušeněji řečeno, Phase II ukazuje, jak by klasický Star Trek vypadal, kdyby býval vznikal až do současné doby, kdežto seriál Continues na svou předlohu navazuje, jako kdyby býval vznikl již tehdy, před bezmála půlstoletím.

S ohledem na intence fanfilmařů lze tedy snáze omluvit, pochopit a přijmout, že „Lolani“ je na speciální triky ještě o poznání chudší, než byla první epizoda, a s výjimkou několika flashbacků ve scéně se splynutím myslí se celá odehrává v prostorách hvězdné lodi Enterprise. To jedině vítám, jelikož věřím, že původní Enterprise obývá unikátní genius loci, který dává zvláštní kouzlo i všem příběhům odehrávajícím se v jeho hájemství. Víceméně věrně reprodukované kulisy Původního seriálu se o tento účinek dostatečně zasluhují, ačkoliv ho částečně sráží řada drobných nepřesností a ne vždy zdařilé nasvícení scény. Se zvláštními efekty použitými v epizodě souvisejí i designy vesmírných lodí Tellaritů a Orionců, které, ač se mohou jevit nové a dosud neviděné, jsou vlastně vytvořeny na základě letitých návrhů samotného Matta Jefferiese, autora designu původní Enterprise. Nerušivě proto zapadají do vizuálního stylu seriálu a zároveň slouží k poctě zasloužilého muže, jehož vliv na vizuální podobu Star Treku nemá konkurenci.

nesmrtelná dvojice Kirk a Spock Fiona Vroom jako titulní Lolani krásná žena a Kirk se (jako obvykle) neovládl orionská loď: citace záběru z "Vesmírného sémě"

Většina fanoušků by se ale jistě shodla, že speciální efekty nejsou samy o sobě důležitější než příběh, který pomáhají zpodobnit. Zvláště to platí o Star Treku a ještě spíše o takovém, který vychází ze vzoru daného Původním seriálem. Příběh epizody se soustředí kolem titulní postavy. Lolani je orionská otrokyně, kterou posádka Enterprise nachází na palubě poškozené tellaritské lodi jako jedinou přeživší. Okolnosti incidentu, při němž zemřeli tři Tellarité, zůstávají záhadou. Zatímco je posádka vyšetřuje, Lolani spřádá plány, jak si trvale udržet nově nabytou svobodu. Podle orionských zákonů se totiž po smrti tellaritského majitele vrací mladá otrokyně do vlastnictví prodejce – nelítostného otrokáře Zaminhona, s jehož lodí se má Enterprise za úkol zakrátko setkat. Jako důstojník Hvězdné flotily nemá kapitán Kirk na výběr než respektovat pravidla cizích suverénních kultur. Dostává se proto před složité rozhodnutí. Odsoudí orionskou dívku k životu v utrpení, nebo se v jejím zájmu vzepře přímým rozkazům a přijde o svou hodnost a loď?

Na příběhu na první pohled překvapuje jeho zarážející podobnost s pilotní epizodou. Jako kdyby byly oba příběhy opisem přes tutéž šablonu. Za pohnutých okolností se na palubu Enterprise dostává příslušník cizího druhu, jehož bezpečnost je ve vážném ohrožení. Žádá o pomoc hrdinů, ale k tomu si napřed musí vydobýt jejich důvěru (a spolu s tím i sympatie diváků seriálu). Jelikož je však jeho jednání velmi rozporuplné, není snadné důstojníky Hvězdné flotily přesvědčit, a tak vzniká opakující se koloběh situací majících za účel postavám i divákům co nejlépe přiblížit charakter návštěvníka a prostřednictvím toho dodat citový náboj závěru, v němž se o osudu cizince definitivně rozhodne.

Jak lze snadno domýšlet, zužitkování přibližně stejného schématu vedlo k přibližně stejným vadám scénáře. Stejně jako v případě Apollóna z „Poutníka věčnosti“ vyvolávají i v případě Lolani opakované pokusy o odhalení dívčiny ne/důvěryhodnosti dojem pohybu v bludném kruhu, namísto kupředu postupujícího dějového vývoje. Touha pomoci „dámě v nesnázích“ se střídá s podezíráním a obavami z potenciální vražedkyně a tyto opačné polohy se několikrát prostřídají. Díky této lehkovážné hře se sympatiemi diváka utrpěla i emocionální působivost epizody, která zcela závisí na tom, aby si divák k postavě Lolani přese všechno nakonec vytvořil pozitivní vztah. Komplikují to však mnohé okamžiky, v nichž se Lolani projevuje jako falešná a manipulativní. Přestože se tedy tvůrci usilovně pokoušejí o její zatraktivnění divákovi (už jen obsazením fyzicky atraktivní Fiony Vroom) a vzbuzení soucitu s ní, postava v posledku dostatek sympatií nevyvolává.

Lolani: upřímný vděk či nebezpečná přetvářka? "má mysl do tvé mysli, mé myšlenky do tvých..." setkání s bezvládnou tellaritskou lodí povedený kostým orionského otrokáře

K retardaci děje ovšem nedochází ve zdaleka tak závažné míře, jako je tomu u „Poutníka“, a jeho jisté „zacyklení“ ironicky velmi vhodně přiléhá k významové hodnotě epizody. Zatímco v případě pilotu jsou morální poučky na téma „sebeobětování“ poněkud násilně a uměle naroubovány na příběh, z něhož však přímo nevyplývají, „Lolani“ nedostatek oduševnělosti vytýkat rozhodně nelze. Nelze ani hovořit o pouhém „tematickém přesahu“, jelikož podnětné etické dilema v tomto případě není čímsi „navíc“, nýbrž vychází přirozeně z vnitřních souvislostí příběhu jako takového. To je ona esenciální kvalita, jakou by seriálový Star Trek nikdy neměl postrádat, o které jsem se zmínil v úvodu článku – schopnost klást provokativní otázky a podněcovat diváky v jejich kladení.

Dilema opravdu není vůbec snadné rozhodnout a právě v tom tkví jeho potenciál oslovit a kultivovat diváky. Co je správné? Zachránit jednu oběť otroctví, ale riskovat tím konflikt s cizím druhem, v němž mohou zahynout tisíce nevinných obětí? Nebo v souladu s moudrostí Základní směrnice nezasahovat, ale muset nečinně přihlížet krutostem, které příslušníci cizího druhu páchají na vlastních lidech? Napětí citelné v této otázce navíc doplňuje ještě výzva divákům, aby nebyli lhostejní vůči nespravedlnosti kolem nich. Lidé se často odvracejí od páchaného bezpráví s výmluvou, že sami ze svého „bezvýznamného“ postavení nic nezmohou nebo že je jim trápení ostatních příliš vzdálené. Není ale pasivita a nečinnost vlastně spoluúčastí na bezpráví a tím pádem spoluvinnou? Není neschopnost „obyčejných“ lidí přičinit se na pomoci trpícím jen záminkou k ignoraci jim příliš vzdáleného utrpení? Položené otázky se samozřejmě dají vztahovat nejen doslova na mimořádně aktuální problém „sexuálního otroctví“, resp. nucené prostituce, ale univerzálně na případy sociální nespravedlnosti obecně.

V této souvislosti zaslouží zmínku i zmínka o genderu, kterou vyslovila postava lodní poradkyně doktorky McKennah: „Federace nevidí rozdíl v právech a schopnostech mužů a žen. […] Všichni jsme individuality s vlastními přednostmi i slabostmi a nejsme definováni naším genderem.“ Může se to zprvu zdát jako banální samozřejmost, jakou není ani v nejmenším třeba proklamovat. Je to prostý, ale vznešený ideál a prostý, ale vznešený výrok. Při delším zamyšlení na něm upoutá jeho vlastní nepravda. Lidé přeci jsou definováni svým genderem. V některých ohledech je to příznivé, v mnoha jiných právě naopak. Epizoda „Lolani“ zde divákům připomíná utopickou povahu budoucnosti, kterou Star Trek předvídá. Je příjemné si při sledování představovat hypotetickou společnost 23. století, v níž už gender nebude pro nikoho představovat handicap. O to důraznější se jeví pokyn filmařů divákům, aby se o tuto lepší budoucnost aktivně přičinili... a začali u sebe.

kapitán Kirk na růžový způsob talentovaný Matthew Ewald ve vedlejší roli Lou Ferrigno známý coby Hulk jako Zaminhon cameo Daniela Logana ze Star Wars

„Lolani“ tedy po ideové stránce věrně navazuje na Původní seriál, který si svou popularitu vysloužil mimo jiné a především revolučním přístupem k lidsko-právní problematice a významně pomohl změnit svět, ve kterém žijeme, k lepšímu. Po stránce audiovizuální se až na několik drobných, výše zmíněných výtek svému vzoru rovněž obdivuhodně podobá. Z perspektivy kontinuity vyvolává otázky jen vykreslení druhu Orionců. Z Původního a Animovaného seriálu je o nich známo, že se mnozí z nich živí pirátstvím a že zotročují vlastní lidi, respektive (pouze) ženy. Epizoda seriálu Enterprise „Pouto“ (Bound) situaci obrátila, jelikož odhalila, že orionské ženy jsou otrokyněmi mužů pouze zdánlivě a to muži naopak otročí ženám, neschopni ubránit se vlivu jejich mocných feromonů. Tvůrci Continues jako kdyby toto „obrácení rolí“ považovali za neslučitelné se situací klasického Star Treku a rozhodli se proto pro retcon, s jehož pomocí dodali opět vládu mužům a podřízené postavení ženám, z matriarchátu udělali (opět) patriarchát. Vzhledem k tomu, jak málo je toho o Orioncích z kanonických pramenů známo (a jiné než kanonické zdroje tvůrci nezohledňují), se takové rozhodnutí nejeví jako nezbytné. Svérázný přístup autorů seriálu Enterprise by jistě bylo možno zpětně adaptovat i pro příběhy z klasického období. Pro „puritánský“ postoj tvůrců Continues ale dovedu najít pochopení. Nebýt toho, nikdy by se plody jejich práce tak věrně nepřiblížily nedotknutelné předloze.

Tvůrci „Lolani“ důvtipně vyřešili problém, jak navázat na to, co epizodě v kontextu fikčního světa chronologicky předcházelo, a zároveň plně dostát vlastní specifické vizi o souvislostech univerza Star Treku v období Původního seriálu. Stále však zůstává otázka, jak epizodu napojit na to, co chronologicky naopak následuje. Z pozdějších seriálů se Orionským syndikátem příležitostně zabývá jen Deep Space 9, přičemž žádný Orionec se v seriálu nevyskytuje a o orionské společnosti vychází najevo víceméně pouze to, že ve 24. století nadále pokračuje v kriminálních aktivitách své organizace. Kánon tedy tvůrce „Lolani“ v tomto směru nijak výrazně neomezoval. Mohli si dovolit vlastní vklad. Namísto pokusu o inovaci a vývoj orionské společnosti, jehož potřebnost v epizodě často naznačují, se rozhodli zachovat status quo, což ovšem budí dojem nevyužitého potenciálu. Jsou-li fanfilmaři skutečně odhodláni pokračovat v klasickém Star Treku, jak se zavázali názvem svého seriálu, je třeba vývoje. Tuto výtku lze naštěstí směřovat pouze vůči epizodě „Lolani“, jelikož druhé dvě zatím dokončené epizody Continues jsou přímo sequely klasických epizod.

Příznivé tematické souvislosti a obstojné technické zpracování ale nikdy nemohou plně vykompenzovat vážné strukturní nedostatky. Audiovizuální dílo jako film či samostatně stojící seriálová epizoda je komplexem mnoha různých navzájem se podmiňujících komponent, z nichž jedny plní funkce základní a jiné spíše okrajové, přičemž kvalitní scénář je součástí základů, bez nichž se nutně hroutí celá na nich vybudovaná struktura. Divák se tedy může těšit z několika podařených rysů, mezi které patří herecké výkony všech hostujících herců i většina prostředků zodpovědných za vnějškovou i tematickou podobnost ContinuesPůvodním seriálem, ale není-li scénář povedený, ani celek nemůže být. Původnímu Star Treku se „Lolani“ úspěšně připodobnila nejen vnějším obalem, ale i tím, co se ukrývá pod ním. Vinou chyb scénáře, kam v neposlední řadě spadají také velmi „šroubované“ a extrémně patetické dialogy, ale nedosáhla úrovně vrcholných epizod klasického Star Treku a zůstala světelné roky daleko i za nejlepšími epizodami New Voyages / Phase II, kam osobně řadím (v pořadí vzniku) „Na světě mít času dost“ (World Enough and Time), „Oheň a krev“ (Blood and Fire), „Nepřítel: Hvězdná flotila!“ (Enemy: Starfleet!), „Dítě“ (The Child) a „Věc nejsvětější“ (The Holiest Thing). Namístě je ovšem srovnání „Lolani“ s průměrnými či lehce nadprůměrnými epizodami Původního seriálu a s tímto ohledem jako kdyby klasický Star Trek opravdu hrdě pokračoval. Kéž by takových dobrodružství přibývalo a jejich kvalita i nadále stoupala. I kdyby jen po malých troškách…

České titulky k epizodě lze stáhnout na stránkách klubu CZ Kontinuum ze sekce skladiště-download, případně je můžete obdržet na vyžádání i přes můj e-mail dostupný na zdejším profilu. Třetí epizoda seriálu „Nejspravedlivější ze všech“ (Fairiest of Them All) zatím český překlad nemá, ale naskytne-li se dostatek času, bude s velkou pravděpodobností i ten. Tvůrci Continues mezitím finišují preprodukci čtvrté epizody seriálu, o níž v tuto chvíli není nic bližšího známo. Doufejme, že její úspěšné realizaci nebude nic bránit a že se jí dočkáme co nejdříve.

kapitán flotily Eodeon
autor: Eodeon
vydáno: pá 31. října 2014
přečteno: 3009x
komentáře: 6
Facebook Twitter Google+

Další články z této rubriky:

SERIÁL: Kompletní časová osa ST událostí! (1. část)  -  út 6. listopadu 2018
Star Trek se dočká nového animovaného seriálu  -  pá 26. října 2018
StarTrekKnihy.cz – Nový informační portál zdaleka nejen o knihách  -  čt 30. srpna 2018
Šťastné a startrekové!  -  pá 22. prosince 2017
15 nejmocnějších protivníků ve Star Treku  -  čt 2. listopadu 2017
Star Trek v komentářích: Nechte zaznít svůj názor  -  út 17. října 2017
Star Trek: Discovery a další skvosty v knihovně CZ Kontinua  -  so 23. září 2017
Smuteční oznámení  -  so 19. srpna 2017
Star Max: Pravda, 1. část  -  po 17. července 2017
Star Max: Z principu  -  st 10. května 2017
Star Max: Klony útočí  -  po 20. února 2017
Elektrokolo ve startrekovém střihu  -  čt 9. února 2017
Až přijde první kontakt  -  so 28. ledna 2017
Star Trek vstoupil do volební kampaně  -  st 5. října 2016
Kapitán Picard: umění velet  -  ne 25. září 2016

Star Trek and all related properties are Registered Trademarks of Paramount Pictures, registered by United States Patent and Trademark Office. All rights reserved. THESE PAGES ARE NOT OFFICIAL!

Internetový portál Trekkies.cz je vytvářen a spravován klubem a dalšími redaktory. Je postaven na základech redakčního systému phpRS.

© 2005, Trekkies: TNG